شرکت کرمان موتور فروش نقد و اقساط خودرو جک J5 را ویژه دی 95 آغاز کرد.

این شرکت قصد دارد این خودرو را به صورت نقدی و با قیمت مصوب 539 میلیون ریال به فروش برساند.زمان تحویل این خودرو به صورت نقدی یک ماهه بوده و وضعیت سند آن آزاد است.
همچنین کرمان موتوری ها، خودرو جک J5 دنده‌ای را به صورت اقساطی عرضه می کنند که شرایط فروش اقساطی این خودرو به شرح زیر است:این شرکت فروش این خودرو را با سه پیش پرداخت 190-220-250 میلیون ریال و در اقساط 12-24- و 36 ماهه آغاز کرده است.بر اساس این بخشنامه، کمترین اقساط پرداختی این خودرو با پیش پرداخت 250 میلیون ریال و در مدل 36 ماهه خواهد بود و مبلغ هر قسط یک میلیون و 270 هزار تومان است و همچنین بیشترین اقساط پرداختی این خودرو با پیش پرداخت 190 میلیون ریال و در مدل 12 ماهه و مبلغ هر قسط  3 میلیون و 140 هزار تومان خواهد بود.وضعیت سند خودرو در شرایط قسطی در رهن و زمان تحویل این خودرو یک ماهه است.همچنین در شرایط خرید قسطی، تاریخ پرداخت اولین قسط یک ماه پس از تحویل خودرو بوده و سود انصراف برای این خرید اعلام نشده است.