ای ار لیزینگ به نقل از اقتصاد انلاین خودروهای با قیمت زیر 30 میلیون تومان در بازار تهران را معرفی میکند.

آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر ارزان‌قیمت بازار تهران است که کمتر از 30 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده است که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛