وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر اینکه " کیفیت پایین خودروها برای متولیان صنعت خودروسازی اهمیتی ندارد"، توضیحاتی ارائه کرد.

بر اساس این توضیحات، "استانداردها و شاخص‌های مورد انتظار برای تولید انواع خودرو در قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط مشخص شده و در کلیه محصولات عرضه شده، رعایت آنها الزامی بوده و این موضوع توسط مراجع ذیربط از جمله سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط زیست به طور پیوسته مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد.یکی از قواعد و معیارهای ارزیابی سطح کیفی خودروهای تولید داخل و وارداتی، استانداردهای ایمنی و کیفی بوده که مطابق استانداردهای منتخب اتحادیه اروپا (۵۵ سرفصل) توسط سازمان ملی استاندارد کنترل می‌گردد. در این راستا فرآیند تطابق تولید (COP) با محصول نمونه اولیه (TA) نیز به صورت مستمر پایش و انجام می‌گیرد.سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر استانداردهای آلایندگی انواع خودرو نظارت مستمر داشته و در صورت مغایرت هر یک از محصولات با استانداردهای مصوب، اقدام به توقف شماره‌گذاری می‌کند.از طرف ارزشیابی محصول نیز با انجام آزمون، وفق استاندارد ملی ارزشیابی خودرو، با تمرکز بر ایرادات عملکردی و رعایت میزان آلایندگی و معیار مصرف سوخت منطبق با استاندارد آلایندگی موجود، به صورت مستمر صورت پذیرفته و گزارش آن به مراجع ذیربط ارسال می‌شود. در فرآیند مذکورف در صورت رویت عیب ایمنی و عملکردی در خودرو، خط تولید مدل مربوطه تا رفع نقص مذکور متوقف خواهد شد. نظام نظرسنجی از مشتریان نیز در دو حوزه کیفیت اولیه با دوره زمانی سه ماهه و همچنین کیفیت دوام با طی دوره ۱۵ ماه بعد از دوره اولیه جاری است"