مهر ماه امسال تولید شش مدل وانت در خودروسازان داخلی به صفر رسید.

در این مدت تولید وانت وینگل تک کابین تک دیفرانسیل شرکت سازه‌های خودرو دیار با کاهش صد درصدی همراه بوده و از ۶۰ دستگاه در مهر ماه سال گذشته، هم‌اکنون به صفر رسیده است.تولید وانت وینگل دو کابین تک دیفرانسیل دیگر محصول شرکت سازه‌های خودرو دیار نیز صد درصد کاهش یافته و از ۲۹ دستگاه در مهر ۱۳۹۴ ، هم‌اکنون به صفر رسیده است.همچنین تولید وانت مزدا تک کابین دوگانه‌سوز گروه بهمن نیز نزولی بوده و با افت صد درصدی از چهار دستگاه در مهر ماه سال گذشته، هم‌اکنون به صفر رسیده است.در این مدت تولید وانت مزدا دو کابین دوگانه‌سوز گروه بهمن هم صد درصد کاهش یافته و از شش دستگاه در مهر ۱۳۹۴ ، هم‌اکنون به صفر رسیده است.تولید وانت ایسوزو به عنوان دیگر محصول گروه بهمن نیز با کاهش صد درصدی همراه بوده و از ۲۵۸ دستگاه در مهر ماه سال گذشته، هم‌اکنون به صفر رسیده است.مهر ماه امسال تولید وانت پاژن شرکت مرتب نیز صد درصد کاهش یافته و از سه دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۴ ، هم‌اکنون به صفر رسیده است.