مهر ماه امسال تولید هشت مدل خودروی سنگین در خودروسازان داخلی متوقف شد. 

در این مدت تولید کشنده FH۵۰۰ (۴*۲) شرکت سایپا دیزل با کاهش صد درصدی همراه بوده و از ۳۰ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر رسید.تولید کشنده T۳۷۵ (۴*۲) دیگر محصول شرکت سایپا دیزل نیز صد درصد کاهش یافته و از ۲۴ دستگاه در مهر ۱۳۹۴ به صفر رسید.همچنین تولید کمپرسی D۳۷۵ (۸*۴) شرکت سایپا دیزل هم با کاهش صد درصدی همراه بوده و از ۲۴ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.تولید دو کامیونت فوتون ۶T و ۵T این شرکت نیز متوقف شده و به ترتیب از ۷۴ و ۵۰ دستگاه در مهر ۱۳۹۴ به صفر رسید.در این مدت تولید کامیون کاویان K۱۱۹ شرکت کاریزان خودرو ساوه نیز با کاهش صد درصدی همراه بوده و از ۱۲ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر رسید.تولید کامیونت شیلر ۶ شرکت بهمن دیزل نیز صد درصد کاهش یافته و از ۹ دستگاه در مهر ۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت.تولید کشنده اسکانیا G۴۰۰ شرکت ماموت دیزل نیز صد درصد کاهش یافته و از ۲۲ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر رسید.