در حالی که شایعه توقف تولید پراید و 405 منتشر شده بود که یکی از روزنامه ها در مطلبی که از قول استاندار تهران در شماره امروز خود منتشر کرد، از توقف تولید خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ تا پایان سال خبر داد.

سیدحسین هاشمی افزود: من در مصاحبه با این روزنامه تاکید کردم که از توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ و جایگزینی آن ها با خودروهای مدرن و به روز استقبال می کنم.وی با تاکید دوباره بر اینکه توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ در محدوده اختیارات خودروسازان است، تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بارها بر این موضوع تاکید کرده اند.استاندار تهران یادآور شد: به طور طبیعی از جایگزینی خودروهای به روز و بهتر که رضایت مصرف کنندگان را در پی دارد، استقبال می کنم.وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری خودروسازن و قطعه سازان داخلی با شرکای خارجی، روز به روز شاهد افزایش کیفیت تولیدات داخلی در این حوزه باشیم.فروش خودرو، خبر توقف تولید خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ تا پایان سال از قول استاندار تهران به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شده است.