شركت ليزينگ صنعت و معدن ، از شركت هاي گروه بانك صنعت و معدن موفق شد مجوز فعاليت 5 ساله را از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت كند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن؛ اخذ اين مجوز به دنبال اصلاح اساسنامه شركت و تطبيق آن با قوانين و آيين نامه هاي بانك مركزي انجام شد.

ليزينگ صنعت و معدن پيش از اين نيز توانسته بود گزارش حسابرسي سازمان بورس و اوراق بهادار را به صورت Clean & Clear دريافت كند.

گفتني است شركت ليزينگ صنعت و معدن كه در سال 1356 تاسيس شده است در زمره خوشنام ترين شركت هاي فعال عرصه ليزينگ كشور است و از معدود شركت هاي ليزينگي است كه با پرتفويي متنوع به بخش اصلي اقتصاد تسهيلات اعطا مي كند و در جهت ايجاد اشتغال و هم سو با سياست هاي بانك صنعت و معدن فعاليت مي كند.