لیزینگ ملت فروش اقساطی سراتو آپشنال را با اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه آغاز کرد.

شرایط اعلام شده از سوی لیزینگ ملت به شرح زیر است: