نهاد نظارت بر کیفیت محصولات بازار چین اعلام کرد، شرکت جنرال موتور و شریک چینی اش، شانگهای جی ام، برای بیش از ۲.۵ میلیون دستگاه خودرو به دلیل وجود مشکل در قسمت باد کننده کیسه هوا فراخوان رفع عیب صادر می کنند.

نهاد نظارت بر کیفیت محصولات بازار چین اعلام کرد، شرکت جنرال موتور و شریک چینی اش، شانگهای جی ام، برای بیش از 2.5 میلیون دستگاه خودرو به دلیل وجود مشکل در قسمت باد کننده کیسه هوا فراخوان رفع عیب صادر می کنند.

بر اساس اعلام اداره کل نظارت، بازرسی و قرنطینه چین، این خودروها مجهز به باد کننده های کیسه هوای تولیدی شرکت ژاپنی تاکاتا هستند.

این شرکت ها از 29 اکتبر، 13 هزار و 492 دستگاه خودروی مدل ساب و اوپل وارداتی را فرا خواهند خواند و از 29 دسامبر 2.51 میلیون دستگاه خودروی شورلت و بوئیک را فرا می خوانند.

این فراخوان، که روز جمعه اعلام شد، بعد از فراخوان مشابه شرکت فولکس واگن و شرکای چینی اش در هفته گذشته صورت می گیرد. هفته گذشته شرکت آلمانی فولکس واگن و شرکای چینی اش اعلام کردند 4.86 میلیون دستگاه از خودروهای فروخته شده در این کشور را به دلیل وجود اشکال در کیسه هوا فرا می خوانند.

بر اساس گزارش خبرگزاری شینهوا، نهاد نظارتی دولت چین گفته، کیسه های هوای معیوب شرکت تاکاتا در خودروهای 37 شرکت خودروسازی و بیش از 20 میلیون دستگاه خودرو به کار فته اند که از این تعداد 24 شرکت خودروسازی تا پایان ماه ژوئن 10.59 میلیون دستگاه از این خودروها را برای رفع عیب فرا خوانده اند.

کیسه های هوای معیوب شرکت تاکاتا تاکنون در دست کم 16 مورد حادثه منجر به مرگ و 180 مورد جرح در سراسر جهان نقش داشته اند. این کیسه های هوا هنگام قرار گرفتن در معرض فشار بالا می ترکند. این ایراد منجر به بزرگترین فراخوان تاریخ صنعت خودروسازی جهان و اعلام ورشکستگی شرکت ژاپنی تاکاتا شده است.