گمرک ایران اعلام کرد که خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهای فاقد شماره انتظامی بلامانع است.

گمرک ایران با ارسال ابلاغیه ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد که  خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهای فاقد شماره انتظامی تا پایان آذر ماه سال 1396 بلامانع است.

متن کامل ابلاغیه مدیرکل دفتر صادرات گمرک به گمرکات اجرایی کشور به این شرح است:

پیرو بخشنامه شماره 76/96/222116  مورخ 96/03/31 موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیرموتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی اعلام می‌دارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیرموتوری فاقد شماره نیروی انتظامی به مدت سه ماه (تا پایان آذر ماه 96) با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. ضمناً مطابق بخشنامه صدورالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره‌دار به قسمت‌های وسایط نقلیه اقدام و شماره پلمب‌های مذکور را نیز در اظهارنامه و پروانه گمرکی مربوطه ذکر نمایند.

لذا دستور فرمائید مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند