قیمت روز انواع خودروهای کارکرده شاسی بلند در سطح بازار پایتخت اعلام شد.

 آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع خودروهای کارکرده شاسی بلند در سطح بازار پایتخت طی مهر ماه 96 است که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.