گروه خودروسازی سایپا دور جدید فروش نقدی و اقساطی خودروی سراتو آپشنال ۱۶۰۰ سی سی را آغاز کرد.

شرایط جدید فروش نقدی و اقساطی خودروس سراتو 1600 آپشنال از تاریخ 96/08/10 به مدت و تعداد محدود به شرح جدول زیر است: