معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در تشریح جزییات دقیق گسترش محدوده طرح LEZ(ال.ای.زد) گفت: از سال آینده محدوده طرح ترافیک در قالب طرح ال.ای.زد کنترل می شود.

محسن پورسیدآقایی صبح امروز در سومین جلسه بررسی برنامه های کاهش آلودگی هوای تهران با بیان اینکه بالغ بر یک سال از اجرای موفق طرح ال.ای.زد در محدوده طرح ترافیک و محدوده طرح زوج و فرد می گذرد، گفت: در حال حاضر و برابر این طرح، اطلاعات تمامی خودروهای فاقد معاینه فنی که به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد وارد می شوند، از طریق ٤� � دوربین ثبت و ضبط شده و متخلفان فاقد معاینه فنی از سوی راهور اعمال قانون می شوند.

 وی با اشاره به اینکه طرح ال.ای.زد یکی از طرح های موفق بوده که در هسته مرکزی شهر تهران اجرایی شده است، تاکید کرد: از آبان ماه سال گذشته تاکنون بالغ بر ٣ میلیون خودروی متخلف فاقد معاینه فنی، اعمال قانون شده اند.

 معاون شهردار تهران در توضیح چگونگی گسترش طرح ال.ای.زد تصریح کرد: بنا بر طرحی که در دستور کار قرار گرفته مقرر شده از سال آینده محدوده طرح ترافیک در قالب طرح ال.ای.زد کنترل  شود.