عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است که تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به معنای دونرخی شدن مجدد بنزین نیست.

جلال میرزایی در گفتگو با آی آر لیزینگ با اشاره به تصویت یک فوریت طرح حفظ کارت سوخت در صحن علنی مجلس اظهار داشت : طراحان طرح حفظ کارت سوخت در تبصره ای از این طرح آورده اند که برای استفاده از کارت سوخت باید از برخی محرکی ها و اقدامات انگیزشی استفاده شود.وی گفت : زمانی که این قیمت بنزین تک نرخی شده است  طبعا هیچ انگیزه ای برای استفاده از کارت سوخت وجود ندارد از این رو ارائه برخی محرک ها برای استفاده از مجددا از کارت سوخت معنا ندارد.وی با تاکید برشفافیت این طرح از سوی ارائه کنندگان آن اظهار داشت  ارائه برخی از محرک ها در قالب تبصره ای در این طرح اصولا معنای درستی را  به همراه ندارد و باید تفسیر درستی از سوی طراحان این طرح ارائه شود.وی با تاکید بر اینکه طرح حفظ کارت سوخت قابلیت اجرا ندارد ، اظهار داشت : تنها استدلال و هدفی که طراحان این طرح به دنبال آن هستند بحث مسائل امنیتی و مکان سوخت گیری خودروها و کنترل و تعیین امار دقیق مصرف سوخت است .

وی با اشاره به استفاده 60 تا 70 درصد از متقاضیان از کارت سوخت جایگاه داران ، یاد اورشد : در شرایطی که بسیاری از مراجعه کنندگان از کارت سوخت جایگاه داران استفاده می کنند این سوال مطرح می شود که چگونه می توان اطلاعات مورد نظر در خصوص مصرف سوخت را بواسطه حفظ کارت سوخت در کشور بدست آورد ؟

وی با بیان اینکه طرح کنترل مصرف سوخت از سوی طراحان حفظ کارت سوخت ، علمی نیست ، افزود :  چگونه می تواند استفاده از کارت سوخت موجب کاهش مصرف سوخت شود و این مساله در کجا ثابت شده است؟ آیا استفاده از کارت سوخت تغییرات فنی را در خودروها ایجاد کرده که منجر به کاهش مصرف سوخت می شود؟

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی افزایش قیمت بنزین به صلاح کشور نیست ، تصریح کرد :  سیاست وزارت نفت با توجه به قیمت فوب خلیج فارس ، افزایش قیمت سوخت نیست .نماینده ایلام در مجلس دهم تاکید کرد : در شرایط فعلی ضرورتی وجود ندارد که کارت سوخت مجددا به جریان عرضه سوخت باز گردد.میرزایی اظهار داشت : با تصویب یک فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در صحن علنی ، این طرح به کمیسیون های مربوطه ارجاع و پس از بررسی این طرح در کمیسیون های انرژی و صنایع و معادن  ، جهت بررسی جزئیات در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود این طرح در صحن علنی مجلس رای نیاورد ، افزود : در جال حاضر زمان مناسبی برای بررسی این طرح در صحن علنی مجلس نیست و باید اقدامات کارشناسی بیشتری در این خصوص صورت گیرد.وی با رد مساله طرح دو نرخی شدن بنزین گفت : ارائه کنندگان این طرح صرفا  موضوع  اقدامات انگیزشی توسط دولت را در این طرح را مطرح نمودند اما اینکه چه چیزی این انگیزه را ایجاد می کند با ابهامات زیادی همراه است ازاین رو امید است با توجه به ابهامات مطرح ، در کمیسیون ها رد شود.وی افزود: در حال حاضر وزارت نفت آمار دقیقی را با توجه به میزان تحویل بنزین به جایگاه داران و مصرف روزانه سوخت در کشور در اختیار دارد حال اینکه حفظ کارت سوخت چه تاثیری بر کنترل مصرف دارد به نظر می رسد مساله ای است که اثبات آن دشوار است.