شرایط فروش فوری نقدی و اقساطی خودروهای سایپا با مدل ۹۷ از سوی سایپا اعلام شد.

شرایط فروش فوری و فوری اقساطی از تاریخ سه‌شنبه مورخ 96/10/12 به شرح جداول زیراست که تا اتمام ظرفیت، تا آخر سال 96 همین شرایط ثابت خواهد بود :