کرمان موتور فروش اقساطی لیفان ۸۲۰ با تحویل یک ماهه ویژه دی ماه را آغاز کرد.

 بنابر اعلام کرمان موتور قیمت قطعی این خودرو 91 میلیون و 250 هزار تومان است که با اقساط 12 ،24 و36  ماهه به متقاضیان عرضه می شود.

مدل خودروها 96 و زمان تحویل خودروها یک ماهه است.همچنین سن خودرو در رهن شرکت باقی می ماند و تنها با تسویه حساب نهایی سند آزاد می شود.

خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی شود.