قیمت انواع کامیون و کامیونت‌ در بازار و نمایندگی اعلام شد

 قیمت انواع کامیون و کامیونت‌ در بازار و نمایندگی به شرح زیر است: