آنچه در ادامه می‌آید قیمت روز انواع خودرو هیوندای در سطح بازار پایتخت طی بهمن ماه 96 است که

آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع خودرو هیوندای در سطح بازار پایتخت طی بهمن ماه 96 است که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.