قیمت انواع محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی اعلام شد. 

قیمت انواع محصولات  ایران خودرو در بازار و نمایندگی به شرح زیر است: