آنچه در ادامه  می‌آید قیمت روز انواع خودرو هیوندای در سطح بازار پایتخت طی اسفند ماه 96 است که

آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع خودرو هیوندای در سطح بازار پایتخت طی اسفند ماه 96 است که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.