گروه بهمن شرایط جدید فروش خودروی بسترن B30 را ویژه فروردین 97 منتشر نمود.

گروه بهمن شرایط جدید فروش خودروی بسترن B30 را ویژه فروردین 97 منتشر نمود.


طرح جدید فروش بسترن B30 - فروردین 97: