کرمان موتور شرایط جدید فروش اقساطی هیوندای توسان را اعلام کرد.

، این شرکت برای فروش اقساطی، دو مبلغ 140 و 180 میلیون تومانی را برای پیش پرداخت در دو بازه پرداخت 18 و 24 ماهه در نظر گرفته است.

مبلغ اقساط برای پیش پرداخت 180 میلیون تومانی با بازه پرداخت 24 ماهه، 4 میلیون تومان و مبلغ اقساط برای پیش پرداخت 140 میلیون تومانی با بازه پرداخت 18 ماهه، 7 میلیون و 667 هزار تومان است.

گفتنی است مدل این خودرو 2017 و تحویل خودرو یکماه خواهد بود.