شرکت کرمان موتور از جدیدترین شرایط فروش لیفان ۸۲۰ خبر داد.

این طرح از 16 الی 31 فروردین 97 اجرا می‌شود.در این طرح سه مبلغ 41 میلیون و 450 تومان، 46 میلیون و 250 هزار تومان، 50 میلیون و 650 برای پیش پرداخت در نظر گرفته شده است که بازه پرداخت آنها، 10،20،30 و 40 ماه است.
 مبلغ اقساط با توجه به انتخاب مشتری متفاوت خواهد بود.
 گفتنی است مدل این خودرو 97 و تحویل آن یک ماهه خواهد بود.