شرکت کرمان موتور جدید ترین شرایط فروش لیفان X۵۰ را اعلام کرد.

قیمت مصوب این خودرو 59 میلیون و 900 هزار تومان است که در این طرح خریداران می توانند یکی از مبالغ 18 میلیون و 900 هزار تومان، 23 میلیون و 900 هزار تومان و 28 میلیون و 900 هزار تومان را برای پیش پرداخت انتخاب کنند.
باز پرداخت این طرح 12،24 و 36 ماهه است.
گفتنی است مدل خودرو 96 و تحویل آن یکماهه است.