ایران خودرو جدیدترین شرایط فروش ۴۰۵ بنزینی را اعلام کرد.

قیمت مصوب فروش این مدل 30 میلیون و 781 هزار تومان اعلام شده است.در این طرح خریداران با پرداخت 18 میلیون تومان به عنوان ودیعه می‌توانند این خودرو را ثبت نام کنند.باز پرداخت در نظر گرفته شده برای این طرح 12،18 و 24 ماهه خواهد بود که با انتخاب هر کدام مبلغ چکها متفاوت خواهد بود.
گفتنی است تاریخ چک ها نیز با انتخاب مدت باز پرداخت تغییر خواهد کرد.