برای خرید خودرو صفر کیلومتر جک S۳‏ اتوماتیک در بازار مدل سال ۹۷ باید در حدود ۸۶ میلیون تومان هزینه کنید.

برای خرید خودرو جک در بازار با توجه به مدل و کارکرد و سال تولید باید هزینه های مختلفی را پرداخت کنید، به طور مثال قیمت خودرو صفر کیلومتر جک S۳‏ اتوماتیک در بازار تولید سال ۹۷ در حدود ۸۶ میلیون تومان است.

قیمت سایر خودروهای جک در بازار به شرح زیر است: