نماینده رسمی دی اس در ایران شرایط فروش محصولات خود را اعلام کرده است.

به عنوان نماینده رسمی دی اس در ایران شرایط فروش نقدی و اقساطی سه محصول را اعلام کرده است.

در این طرح دی اس 3 فقط به صورت نقدی  و مشارکتی و دی اس 5 و دی اس 6 به سه صورت نقدی، اعتباری و مشارکتی عرضه می‌شوند.

میزان تسهیلات در طرح فروش اعتباری برای دو خودروی  دی اس 5 و دی اس 6، 120 میلیون تومان و مهلت باز پرداخت اقساط 12 ماه در نظر گرفته شده است.

در طرح فروش نقدی و اعتباری زمان تحویل خودرو 15 روز و در طرح فروش مشارکتی زمان تحویل 90 روز اعلام شده است.