پیش فروش سیتروئن C۳ با موتور ۱۶۰۰ CC توربو ساعت ۱۱ امروز آغاز می شود.

ثبت نام این خودرو با پیش پرداخت 60 میلیون تومانی و سود مشارکت 15 و انصراف 12 درصدی انجام می شود.
تحویل سیتروئن C3  در سه دوره زمانی شهریور، مهر و آبان 97 پیش بینی شده و قیمت نهایی آن نیز در زمان تحویل خودرو اعلام خواهد شد.
باقی مانده مبلغ نیز در هنگام صدور دعوت نامه پس از محاسبه سود مشارکت به خریدار اعلام می شود.
بر اساس آن چه شرکت سایپا سیتروئن اعلام کرده، تیپ، آپشن و تریم داخلی در زمان صدور دعوت نامه تعیین خواهد شد و ثبت نام های مذکور نیز دارای حق صلح نخواهند بود.
گفتنی است، سیتروئن C3 دومین خودرو پسابرجامی بعد از ورود پژو سیتروئن به ایران است که در سایپا کاشان به تولید می رسد.