قیمت انواع محصولات سایپا در بازار و نمایندگی اعلام شد.

 قیمت انواع محصولات سایپا در بازار و نمایندگی به شرح زیر است: