نمایشگاه خودرو تهران در حالی قرار است بعد از ۱۲ سال در شهر آفتاب برگزار شود که به نظر می رسد برای شروع مجدد این رویداد عجله و بی دقتی صورت گرفته است.

مایشگاه خودرو تهران قرار است بعد از ۱۲ سال برگزار شود، البته نه در خود تهران بلکه در شهر آفتاب و در نزدیکی یکی از شهرستانهای اطراف تهران.هنوز مشخص نیست چند شرکت خودرویی به طور حتمی در این رویداد شرکت خواهند کرد زیرا خودروسازانی که کمی هوشمندی و عاقبت اندیشی دارند هنوز در حال بررسی بازدهی حضور در این نمایشگاه دور به مرکز شهر هستند.یکی از چالشهای اصلی محل برگزاری این نمایشگاه، دور بودن مسیر نمایشگاه برای اهالی جاده مخصوص و از همه مهمتر علاقه مندان و بازدیدکنندگان آن خواهد بود که قطعا باید برای رفت و آمد و دیدن نمایشگاه، قید کارهای یک روز خود را بزنند.نکته قابل تامل دیگر این نمایشگاه این است که وزارت صنعت معدن و تجارت چطور با وجود شرکت نمایشگاههای تهران و شرکت بازرگانی ایدرو که معمولا متولی برگزاری این نمایشگاهها در تهران بودند، مجوز برگزاری به یک شرکت خصوصی و تازه کار در تهران را داده است و آیا این شرکت که فقط برگزاری چند نمایشگاه در شهرهای کوچکتر از تهران را داشته از پس برگزاری این مهم بر می آید یا خیر.نمایشگاه خودرو تهران بعد از ۱۲ سال به نظر می رسد هنوز جا برای پخته شدن و استارت پرقدرت داشت چرا که هم می شد در مورد مکان برگزاری و هم شرایط و انتخاب بازوهای اجرایی آن دقت بیشتر انجام شود تا شرکتهایی که با هزار آرزو و هزینه پا به این رویداد می گذارند، چشمشان به در خوش نشود.چرا که تجربه نمایشگاه محبوب کتاب در این مکان در سال جاری نشان داد که دوری راه ریزش مخاطب را به همراه خواهد داشت،  چه رسد به نمایشگاه خودرو که قطعا شمار بازدید کنندگان و مخاطبانش کمتر از کتاب است.