لیزینگ ملت فروش اقساطی تعداد محدود تندر E۲ را ویژه آذر 95 آغاز کرد.

لیزینگ ملت فروش اقساطی تعداد محدود تندر E2 را با اقساط 12، 24 و 36 ماهه  آغاز کرد.خودرو واگذار شده در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در طول مدت قرارداد توسط شرکت لیزینگ ملت بیمه بدنه خواهد شد .
موعد تحویل خودرو 20 روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعتباری می باشد. 20 روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعتباری می باشند.

 شرایط اعلام شده فروش اقساطی تندر E2 ویژه آذر 95 از سوی لیزینگ ملت به شرح زیر می باشد:

تندر 90,فروش اقساطی تندر 90,فروش اقساطی تندر 90 آذر 95,لیزینگ ملت,فروش اقساطی لیزینگ ملت آذر 95تندر 90,فروش اقساطی تندر 90,فروش اقساطی تندر 90 آذر 95,لیزینگ ملت,فروش اقساطی لیزینگ ملت آذر 95