کرمان موتور شرایط فروش اقساطی لیفان 820 ویژه مرداد 96 را اعلام کرد.

بنابر اعلام کرمان موتور قیمت قطعی این خودرو 91 میلیون 150 هزار تومان است که به صورت نقدی ،پیش فروش و اقساطی به متقاضیان عرضه می شود.در طرح فروش نقدی سند خودرو آزاد و زمان تحویل خودروها یک ماه است . در طرح پیش فروش مبلغ پیش پرداخت اولیه 40 میلیون تومان بوده سند خودرو ها آزاد است و زمان تحویل خودرو ها آبان ، آذر ،دی و بهمن است.در طرح فروش اقساطی خودرو ها با اقساط 12 ، 24 و 36 ماهه عرضه  می شود که زمان تحویل خودروها یک ماهه و سند خودرو در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهایی سند آزاد می شود .

شرایط فروش اقساطی لیفان 820 توسط کرمان موتور (کرمان خودرو) - مرداد 96