کرمان موتور شرایط فروش نقدی، اقساطی و پیش فروش لیفان 820 ویژه نیمه دوم مرداد 96 را اعلام کرد.

بنابر اعلام کرمان موتور قیمت قطعی این خودرو 91 میلیون 250 هزار تومان است که به صورت نقدی ،پیش فروش و اقساطی به متقاضیان عرضه می شود.
در طرح فروش نقدی سند خودرو آزاد و زمان تحویل خودروها یک ماه است . در طرح پیش فروش مبلغ پیش پرداخت اولیه 40 میلیون تومان بوده سند خودرو ها آزاد است و زمان تحویل خودرو ها آبان ، آذر ،دی و بهمن است.
در طرح فروش اقساطی خودرو ها با اقساط 12 ، 24 و 36 ماهه عرضه  می شود که زمان تحویل خودروها یک ماهه و سند خودرو در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهایی سند آزاد می شود .