بنابر اعلام گروه سایپا، شرایط فروش اقساطی آریو اتوماتیک ویژه آبان 95 به شرح زیر است :