گروه خودروسازی سایپا فروش اقساطی خودروهای کیا سراتو 1600 و 2000 این شرکت را ویژه آبان ماه 95 آغاز نمود.
شرایط ذکر شده در جداول شماره 1، 2 و 3 قابل مشاهده است :

9qsrymvk09vupfmwj7a emblemmatic-car-24-news-logo-98-1 igsidl4fbd1urlqfhowt