لیزینگ فرهنگیان از آغاز فروش اقساطی محصولات ایران خودرو ویژه اردیبهشت 96 خبر داد.

لیزینگ فرهنگیان (شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان) از فروش اقساطی محصولات ایران خودرو (سمندEF7 ، پژو 206 SD ، پژو پارس ، پژو 405 ، دنا) با اقساط 42 ماهه و تحویل 60 روزه ویژه اردیبهشت 96 خبر داد.


شرایط فروش اقساطی سمند EF7 توسط لیزینگ فرهنگیان - اردیبهشت 96

شرایط فروش اقساطی سمند EF7 پایه گاز سوز توسط لیزینگ فرهنگیان - اردیبهشت 96

شرایط فروش اقساطی پژو 206 صندوقدار (پژو 206 SD) توسط لیزینگ فرهنگیان - اردیبهشت 96

شرایط فروش اقساطی پژو پارس توسط لیزینگ فرهنگیان - اردیبهشت 96

شرایط فروش اقساطی دنا توسط لیزینگ فرهنگیان - اردیبهشت 96

شرایط فروش اقساطی پژو 405 بنزینی توسط لیزینگ فرهنگیان - اردیبهشت 96

شرایط فروش اقساطی پژو 405 GLX دوگانه سوز توسط لیزینگ فرهنگیان - اردیبهشت 96

        شرايط ثبت نام :
        1- مدت ارسال مدارك متقاضيان واجد شرايط عضو صندوق ذخيره فرهنگيان از استانها حداكثر تا تاریخ 3/خرداد/96 مي باشد  
2- هر يك از متقاضيان مي بايستي نسبت به ارائه  فقط يك فقره فيش نقدي واريزي به نام خـریدار به حسـاب شماره  1024974466781  نزد بانك سرمایه شعبه آموزش و پرورش کد 1024 به نام شركت ليزينگ و رفاه فرهنگيان اقدام نمايند.    
(به درخواست هایی که واریزی آنها فاقد پرفراژ بانکی و مشخصات واریز کننده ناخوانا و یا مغایر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.  ) .
قیمت خودروها علی الحساب بوده و ملاک محاسبه قيمت قطعی خودرو  و هزینه های جانبی، مبلغ مندرج در فاکتور فروش شرکت سازنده خودرو مي باشد که در صورت افزایش قیمت خودرو مبلغ مورد افزایش به سقف تسهیلات اعطائی افزوده خواهد شد .
                                                                        

        

           

تذکر بسیار مهم
خواهشمند است قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب شرکت لیزینگ فرهنگیان ، با کارشناس تعاون اداره محل خدمت هماهنگ فرمایید .