شرکت مدیران خودرو برای فروش محصول تیگو5 خود شرایط جدیدی را اعلام کرده است.بر این اساس خودروی تیگو5 در 4 مدل Excellent، Luxury، Excellent Sport وLuxury Sport ارائه شده است.در بخشنامه جدید قیمت Tiggo 5 Excellent مبلغ 976.898.000 ریال اعلام شده است و خریداران می توانند تنها با پرداخت 35 درصد از قیمت نقدی، خرید خود را ثبت کرده و مابقی قیمت را تا 50 درصد وام دریافت کنند.شرایط فروش برای سایر مدل های تیگو5 نیز به همین صورت است و خریداران برای خرید نقدی Tiggo 5 Luxury، Excellent Sport، Tiggo 5 Luxury Sport به ترتیب 925.298.000 ریال، 995.478.000 ریال و 943.878.000 ریال واریز کرده و یا تنها با پرداخت 35 درصد قیمت نقدی و دریافت وام به اندازه 50 درصد قیمت خودرو از رانندگی با این شاسی بلند لذت ببرند.زمان تحویل این خودرو ها 30 روزه بوده و خریداران اقساط وام خود را می توانند از 1 تا 12 ماه بعد از دریافت خودرو پرداخت کنند.مابقی پول خودرو در یک چک دو ماهه از خریدار دریافت می شود. البته مدیران خودرویی ها برای بازپرداخت وام 50 درصدی زمان های پرداخت 18، 24 و 30 ماهه نیز در نظر گرفته اند.