مدیران خودرو شرایط فروش نقدی و اقساطی شاسی بلند جدید چری تیگو 7 توربوشارژ اکسلنت را اعلام کرد.

بر اساس اعلام مدیران خودرو، قیمت نقدی چری تیگو 7 توربوشارژ اکسلنت 127 میلیون و 900 هزار تومان بوده که در شرایط خرید نقدی با تحویل 30 روزه به فروش می رسد.همچنین امکان خرید اعتباری این خودرو با پیش پرداخت 25 درصد از قیمت خودرو، معادل 31.975.000 تومان و وام تا حداکثر 45 درصد از قیمت خودرو وجود دارد. پیش پرداخت دوم در این شرایط معادل 30 درصد از قیمت خودرو بوده که در زمان صدور دعوتنامه و پس از کسر سود مشارکت محاسبه و دریافت خواهد شد. بازپرداخت اقساط به صورت 3، 12، 18، 24 و 30 ماهه خواهد بود. همچنین سود مشارکت این طرح 22 درصد و تحویل خودروها در مهرماه 96 خواهد بود.

شرایط فروش نقدی و اقساطی چری تیگو 7 توربو شارژ اکسلنت توسط مدیران خودرو - مرداد 96
شرایط و نکات مهم بخشنامه:
در شرایط پیش فروش این بخشنامه، قیمت خودرو قطعی می باشد.
خودروی تیگو 7دارای کارت طلایی است که، شامل دوسال یا 5 بار سرویس دوره ای رایگان (هر کدام که زودتر اتف اتفاق بیفتد) به همراه 1بار سرویس اولیه رایگان میباشد.
در شرایط پیش فروش این بخشنامه، صدور دعوتنامه ها به صورت منعطف و با بهره گیری از ماشین حساب فروش می باشد.
تاریخ و مبلغ چک ها پس از انتخاب شرایط خرید مشتری، توسط سیستم فروش به صورت مکانیزه محاسبه و مشخ ص خواهد شد.
امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده (  72ساعت پس از ثبت نام ) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.
در این روش ثبت نامی امکان یک بار صلح برای مشتریان محترم فراهم می باشد.
ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال (رنگ های سفید، مشکی، آبی و قرمز ) در سیستم فروش امکان پذیر است.