در طرح فروش اقساطی داستر، مدل 2016 این خودرو با قیمت 108.000.000 تومان و مدل 20117 این محصول با قیمت 111.000.000 تومان و 119.000.000 تومان عرضه می شود. مدل 2016 با موتور 2000 سی سی و تیپ 2WD PH2 با پیش پرداخت 61 میلیون تومانی و وام 50 میلیون تومانی به فروش می رسد.دوره پرداخت این وام 12،24 و 36 ماهه خواهد بود که به ترتیب بدون بهره، با سود 18 درصد و سود 21 درصد ارائه می شود. مدل 2017 نیز در دو تیپ 2WD PH2 و 4WD با پیش پرداخت های 73.600.000 تومانی و 72.000.000 تومانی عرضه می شود. وام های این دو مدل 40 و 50 میلیون تومانی است و تیپ 4WD اقساط ده ماهه بدون بهره خواهد داشت. دیگر تیپ این خودرو با اقساط 12 ماهه بدون بهره و 24 ماهه با سود 18 درصدی دارد. بنابراعلام نگین خودرو موعد تحویل محصولات عرضه شده 10 روز کاری خواهد بود.

فروش اقساطی رنو داستر