شرکت زامیاد شرایط فروش اقساطی وانت نیسان دوگانه سوز را ویژه دی 95 علام کرد.

شرایط فروش اقساطی وانت نیسان دوگانه سوز NE6 توسط زامیاد در دی 95 به شرح زیر است: