متقاضیان در هنگام انعقاد قرارداد باید از اصالت قرارداد خود مطلع شوند؛ ضمن اینکه به محض امضای قرارداد خرید، sms از طرف شرکت خودروساز برای متقاضی صادر و شماره پیگیری درخواست در آن قید می شود.

 بازارخودروی ایران سال‌ها و ماه‌های پر حاشیه‌ای را پشت سر می گذارد. از یک سو شورایرقابت با افزایش دوباره قیمت های خودروهای داخلی موافقت کرده و هیچ الزامی برایافزایش کیفیت خودروهای داخلی وجود ندارد و از سوی دیگر رکود بر اقتصاد حاکم است وقدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. خودروسازانداخلی برای افزایش قدرت خرید و ایجاد رونق نسبی در بازار به فروش های تسهیلاتیبرای خرید رو آورده اند و رفت و آمد به نمایندگی های مجاز خرید خودرو بیش از هرزمان دیگر افزایش یافته است. شروع رونق نسبی و ارائه تسهیلات ویژه خرید، بازارتحویل فوری یا ثبت نام خودرو داغ شده و اسباب سودجویی برای برخی از کلاهبردانفراهم شده است. 

کلاهبرداری نمایندگی فروش یکی از خودروسازهای معتبر

حالا این بارخبر از کلاهبرداری نمایندگی فروش یکی از شرکت های معتبر خودروسازی از 300نفر از مردم به گوش می رسد. نمایندگی که به گفته مسئولان این شرکت خودروسازی،به دنبال تخلفی از حدود چهار ماه پیش به حالت تعلیق درآمده بود، از سال گذشتهاقدام به اخذ وجه از مشتریان بابت فروش خودرو کرده و جالب تر اینکه حتی محصولاتسایر خودروسازان را نیز به مشتریان فروخته است اما تاکنون به تعهدات خود عمل نکردهاست. مشتریانی که بااعتماد به تابلو نمایندگی مجاز فروش خودرو، بر سر درب یک واحد تجاری دارائیشان رااز دست داده اند، مقصر اصلی این کلاهبرداری را کوتاهی شرکت خودروساز در پایینآوردن این تابلو و نبود نظارت لازم بر عملکرد این واحدها می دانند.اما این تنها مشکلنمایندگی های فروش خودرو نیست. دریافت وجه مازاد از فروش خودروی امانی، تاخیر درتحویل خودرو و عدم پرداخت زیان دیرکرد در تحویل، واریز وجه خرید خودرو به حسابمدیر نمایندگی به جای حساب شرکت خودروساز تنها بخشی از مشکلات نمایندگی های بهاصطلاح مجاز شرکت های خودروساز در ایران است که به گفته مسئولان شرکت خودروسازنظارت کاملی بر عملکرد آنها صورت می گیرد . 


کوتاهی شرکت خودروساز در معرفی نمایندگی های غیر مجاز 

هرچند کهمسئولان شرکت ایران خودرو همواره از پیگیری شکایات مردم و رسیدگی به گزارش هایتخلفی که در تماس با شماره 096440 به ثبت رسیده خبر می دهند، که به گفتهمالباختگان نمایندگی فروش خودرو در ستارخان از حدود دو ماه پیش شکایات خود را به اینسامانه اعلام کرده اند ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. مسئولان اینشرکت خودروساز در حالی از تعلیق فعالیت این نمایندگی از حدود چهار ماه پیش سخن میگویند که در این مدت هیچ اقدامی برای پایین آوردن تابلو نمایندگی مجاز صورت نگرفتهو مدیر این نمایندگی به راحتی با در اختیار داشتن مهر شرکت به کلاهبرداری از مردمپرداخته است. حال آنکه به گفتهیکی از عاملین فروش مجاز خودرو، بعد از تعلیق فعالیت یک نمایندگی باید شرکتخودروساز تابلو نمایندگی مجاز را پایین آورده و مهر شرکت را از فرد خاطی دریافتکنند. با این وجود مسئولان ایران خودرو به رغم پیگیری های خبرنگار «فردا» تاکنونهیچ پاسخ مشخصی در رابطه با اینکه چرا با وجود تعلیقنمایندگی، چطور تا بهامروز این نمایندگی با تابلو ایران خودرو هنوز به فعالیت ادامه می دهد، ارائهنداده اند. کاظم نیکخواه از مردم می خواهد که برای کسب اطلاع از نمایندگی های مجازابتدا باید به سامانه رسمی این شرکت مراجعه کرده و به تابلوهای نصب شده برسر دربواحدها اعتماد نکنند.


تاخیر پنج ساله در تحویل 207 

اما اینتنها کوتاهی شرکت خودروساز مربوطه در این تخلف نیست. در شرایطی که بازار خودرو بارکود روبروست و خودروسازان برای فروش تولیداتشان به روش‌های مختلف فروش رو آورده‌اند،همچنان شاهد ادامه تأخیرها در تحویل خودرو به مشتریان هستیم. در این وضعیت مشخص نیستبا وجود پایین بودن تقاضای خرید خودرو نسبت به سال‌های قبل، چرا باز هم تحویلخودرو به مشتریان با تأخیر روبرو است. برخی کارشناسان دلیل این عملکرد خودروسازانرا تلاش برای حفظ قیمت‌ها در بازار و جلوگیری از افت قیمت خودروها عنوان می‌کنند.عضواتحادیه نمایشگاه داران خودرو در حالیکه متوسط زمان تاخیر در تحویل خودروها را یکماه اعلام می کند، به خبرنگار «فردا» گفت: البته در برخی موارد استثنائاتی هم وجوددارد. به عنوان مثال در سال 90 ثبت نام خودرو 207 صورت گرفت ولی به دلیل تحریم تاکنونامکان تولید این خودرو وجود نداشت و خریداران بعد از ماه‌ها ناچار شدند کهخودروهای دیگری را تحویل بگیرند.این عامل مجازفروش خودرو در حالی از پرداخت زیان دیرکرد در تحویل خودروها به صورت روزشمار سخنمی‌گوید که به گفته برخی از متقاضیان خرید در هنگام محاسبه این زیان معمولا بهبهانه‌های مختلف از تعداد روزهایی که باید بابت به خریدار سود پرداخت شود، کاستهمی شود .


Pos شخصی در برخی از نمایندگی های فروش 

واریز پول خریدخودرو به حساب مدیر یک نمایندگی از دیگر تخلفاتی که در برخی از نمایندگی های فروشمشاهده می شود . نیکخواه در اینباره می گوید: در برخی از نمایندگی‌های فروش مسئولفروش یا مدیر نمایندگی pos شخصی را در اختیار خریدار می‌گذاردو مبلغ خرید خودرو به جای اینکه به حساب شرکت واریز شود به حساب شخص می‌رود و فرد متخلف بعد از چند روز این مبلغ را به حسابشرکت واریز می‌کند. به گفته او، متقاضیاندر هنگام انعقاد قرارداد باید از اصالت قرارداد خود مطلع شوند. ضمن اینکه به محضامضای قرارداد خرید، smsاز طرف شرکتخودروساز برای متقاضی صادر و شماره پیگیری درخواست در آن قید می شود.


تأخیر در پرداخت مبلغ انصرافی‌ها

طبق قراردادفروش، انصراف از خرید و فسخ قرارداد از جانب خریدار فقط تا زمانی که خودرو به مشتریتخصیص نیافته است، امکان‌پذیر خواهد بود. در عین حال، در صورت انصراف، مبلغ حداکثرظرف مدت یک ماه از تاریخ فسخ قرارداد به خریدار مسترد خواهد شد. این در حالی استکه پرداخت مبلغ انصرافی‌ها معمولا با تأخیر روبرو شده و خریداران با مشکل دریافتپول خود مواجه هستند.

عملکرد نه چندانمناسب برخی از نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش خودرو در جاده های بین شهری یکی از مهمترین مشکلاتموجود در این بخش است که کمتر کسی با آن مواجه نشده است. گران بودن خدمات ارائه شده،طولانی و غیرمعقول بودن تعمیر و تحویل خودرو از مهمترین مشکلات افرادی است که درصورت خرابی خودروشان و مراجعه به واحدهای بین جاده ای با آن مواجه می شوند. هر چندکه به گفته نیکخواه، قیمت خدمات خودرو به صورت آنلاین تعیین شده و هیچ کس حق تعیینقیمت را ندارد و مردم در صورت عدم رضایت از کیفیت خدمات به شماره 096440 می توانندتماس حاصل کنند. 


جواز کسب تنها با یک اجاره نامه 

رئیس سابقاتحادیه نمایشگاه داران خودرو در حالیکه یکی از عوامل بروز تخلفاتی از این دست راقانون نظام صنفی می داند، توضیح داد: بر اساس قانونی که حدود سه سال پیش به تصویبرسید هر فردی می تواند با در اختیار داشتن یک اجاره نامه نسبت به دریافت جواز کسب5 ساله اقدام کنند در حالیکه پیش از این تنها با داشتن سند مالکیت یا سرقفلی میتوان جواز کسب دریافت کرد. همین مساله تخلفات صنفی و کلاهبرداری را به شدت افزایشداده است . او می گوید: درگذشته کسبه امین مردم بودند و مردم به راحتی اموالشان را در اختیار آنها قرار میدادند. اماهم اکنون شرایط تغییر کردهو هر چند وقت یک بار هر فرد تهرانی دراطراف محل سکونت یا کسب خود با افرادی مواجه می شود که مبالغی را از مردمدریافتو متواری شده است.