قیمت خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش چهارشنبه (1395/10/22) اعلام شد.

قیمت روز خودرو های وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش چهارشنبه 22 دی 95 به شرح ذیل می باشد: قیمت خودروهای خارجی - 22 دی 95
نام خودرونام کارخانهقیمت نمایندگی (تومان)قیمت بازار(تومان)
 420 گرن کوپه Sport-Lineبی ام دبلیو۳۴۵,۹۳۰,۰۰۱۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 420 گرن کوپه(لاکچری)بی ام دبلیو۳۷۴,۹۰۰,۰۰۰۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
 420 گرن کوپه(لاکچری)بی ام دبلیو۳۷۴,۹۰۰,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 428 کابریو(مدل 2015)بی ام دبلیو۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 428 کابریو(مدل 2016)بی ام دبلیو۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
 428 گرن کوپه(کیت M)بی ام دبلیو۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 428 گرن کوپه(لاکچری)بی ام دبلیو۳۸۰,۳۰۰,۰۰۰۳۸۵,۳۰۰,۰۰۰
 آئودی Q5(فول دو دیفرانسیل 2016)آئودی۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 آئودی Q5(فول دو دیفرانسیل 2016)آئودی۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 بنز E350 (کانورتیبل)(فول )مرسدس بنز۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰۰
 بنز S500 مدل 2014مرسدس بنز۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 بنز S500(فول)مرسدس بنز۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰
 بی ام دبلیو 220i کوپهبی ام دبلیو۲۸۹,۹۰۰,۰۰۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو 220i کوپهبی ام دبلیو۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو 320 فول(فول)بی ام دبلیو۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو 320(نیمه فول)بی ام دبلیو۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰۲۳۰,۱۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو 328(فول)بی ام دبلیو۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو 328(فول)بی ام دبلیو۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو 520(فول آپشن)بی ام دبلیو۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو 520(فول آپشن)بی ام دبلیو۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو 650(گرند)بی ام دبلیو۰۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو X1 1.8(موتور 1.8)بی ام دبلیو۲۴۷,۷۹۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو X1 1.8(موتور 1.8)بی ام دبلیو۲۴۷,۷۹۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو X1 2.0(موتور 2.0)بی ام دبلیو۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو X1 2.8(موتور 2.8)بی ام دبلیو۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو X1 2.8(موتور 2.8)بی ام دبلیو۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو X3 2.0(موتور 2.0)بی ام دبلیو۰۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو X3 2.8(موتور 2800)بی ام دبلیو۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو X3 3.5(موتور 3500)بی ام دبلیو۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو X3 xDrive28i تیپ M 2016بی ام دبلیو۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو X3 xDrive28i تیپ w/o LEDبی ام دبلیو۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو X4 xDrive28i M Sport تیپ 3بی ام دبلیو۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو X4 xDrive28i M Sport تیپ 3بی ام دبلیو۴۲۶,۸۰۰,۰۰۰۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو X6 3.5(موتور 3.5 لیتری)بی ام دبلیو۰۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو X6 5.0(موتور 5.0 لیتری)بی ام دبلیو۰۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو Z4 23iبی ام دبلیو۰۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو Z4 28iبی ام دبلیو۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو Z4 28iبی ام دبلیو۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو Z4 28iبی ام دبلیو۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو Z4 28iبی ام دبلیو۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو Z4 30iبی ام دبلیو۰۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبلیو Z4 35iبی ام دبلیو۰۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبیلو Z4 20iبی ام دبلیو۳۳۴,۰۴۸,۰۰۰۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبیلو Z4 20iبی ام دبلیو۳۳۴,۰۴۸,۰۰۰۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبیلو Z4 20iبی ام دبلیو۳۳۴,۰۴۸,۰۰۰۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبیلو Z4 20iبی ام دبلیو۳۳۴,۰۴۸,۰۰۰۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبیلو Z4 20iبی ام دبلیو۳۳۴,۰۴۸,۰۰۰۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبیلو Z4 20iبی ام دبلیو۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
 بی ام دبیلو Z4 20iبی ام دبلیو۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 تویوتا راو 4 2015 تیپ سادهتویوتا۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
 تویوتا راو فور 2015 دو دف تیپ 3تویوتا۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
 تویوتا راو فور 2015 دو دف تیپ 4تویوتا۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
 تویوتا راو فور نیو فیس 2016تویوتا۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
 تویوتا راو فور نیو فیس 2017تویوتا۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
 تویوتا کرولا GLI(فول )تویوتا۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
 تویوتا یاریس هاچ بک(هاچ بک 2015)تویوتا۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
 ریو 4 دربکیاموتورز۱۰۷,۰۲۰,۰۰۱۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
 کمری هیبرید LE مدل 2015تویوتا۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 کیا اپتیما(فول10ایربگ  رادار)کیاموتورز۱۷۱,۱۴۲,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 کیا پیکانتو(2016)کیاموتورز۷۵,۱۹۷,۱۰۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰
 کیا ریو 4 درب 2016کیاموتورز۱۰۵,۰۵۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
 کیا سراتو 1600 مونتاژ سایپا(4 درب)کیاموتورز۷۵,۸۰۰,۰۰۰۷۰,۵۰۰,۰۰۰
 کیا سراتو 2000 2016کیاموتورز۱۳۶,۳۴۵,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
 کیا سراتو 2000 جدید 2016کیاموتورز۱۳۶,۳۴۵,۰۰۰۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
 کیا سراتو کوپ 2000کیاموتورز۱۳۵,۳۳۷,۰۰۰۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
 کیا سورنتو فول(اتاق جدید فول 2.4)کیاموتورز۲۳۰,۲۵۹,۰۰۰۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 کیا کارنز(کارنز)کیاموتورز۱۵۷,۰۴۳,۰۰۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
 لکسوس CT200 H(هیبریدی)لکسوس۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
 لکسوس ES250 2016لکسوس۳۲۵,۰۰۱,۰۰۰۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
 مرسدس E250 مدل 2016مرسدس بنز۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 مرسدس E250 مدل 2016مرسدس بنز۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
 هایس 2.7تویوتا۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 هیوندای i40 صندوقدارهیوندای۱۷۳,۳۳۷,۰۰۰۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
 هیوندای آزرا - گرنجور 2014هیوندای۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
 هیوندای توسان IX35((ده ایربگ))هیوندای۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
 هیوندای سانتافه ix45 فول 10 ایربگ(2400 cc مدل 2016)هیوندای۲۱۳,۴۳۸,۰۰۰۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
 هیوندای سوناتا (فول آپشن)(LF)هیوندای۱۸۴,۱۴۳,۰۰۰۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
 هیوندای ولاستر 2016(شش ایربگ)هیوندای۱۲۴,۵۰۷,۰۰۰۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

توجه : قیمت خودرو روزانه از 12 نمایشگاه اتومبیل و  8 نمایندگی فروش در تهران استعلام می شود.