نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : با توجه به اینکه مدت زیادی از مصوبه مجلس مبنی بر حذف کارت سوخت نگذشته است بعید می دانم که دولت در تصمیم گرفته شده تجدید نظر نموده و تغییری ایجاد کند .

حسین امیری خامکانی با اشاره به ارائه طرح دو فوریتی حفظ کارت سوخت به هیات رئیسه مجلس گفت : مجلس تصمیم خود را در حذف کارت سوخت را عوض نخواهد کرد.وی  تصریح کرد : پس از آنکه مجلس در جریان اصلاح بودجه 95 به پیشنهاد دولت مبنی بر حذف کارت سوخت رای مثبت داد به نظر نمی رسد که در این شرایط نیازی به قید دو فوریت برای حفظ کارت سوخت ضرورتی داشته باشد .نماینده زرند و کوهبنان در مجلس دهم با اشاره به اثرات مثبت حفظ کارت سوخت در مدیریت مصرف سوخت در کشور گفت : در صورتی که دولت بتواند اطلاعات موجود در این کارت ها بهره ببرد قطعا برای مدیریت مصرف سوخت در کشور مفید خواهد بود حتی اگر این کارت ها به قاچاق سوخت نیز کمکی نکند اما با توجه اینکه برنامه های تثبت سیاست های انرژی در کشور مطرح است چنانچه از  اطلاعات موجود درکارت استفاده شود نتیجه مثبتی را در این راستا به دنبال خواهد داشت اما دولت بر این نظر است در حال حاضر با توجه به تک نرخی شدن قیمت بنزین ، اطلاعات کارت های سوخت کاربردی ندارد.خامکانی تصریح کرد : حفظ کارت سوخت با هدف استفاده از اطلاعات موجود در آن قطعا می تواند به تجزیه و تحلیل مصرف سوخت در نقاط مختلف کشور و مدیریت مصرف سوخت در ناوگان حمل ونقل کمک موثری باشد اما ظاهرا دولت معتقد است که این اطلاعات مفید نیست و جزء معطلی برای مردم نتیجه ای به همراه ندارد.وی افزود : مدیریت مصرف سوخت در این فوریت مطرح است و می تواند حفظ کارت سوخت در حوزه حمل و نقل عمومی ، بار و مسافر موجب مدیریت مصرف سوخت شود.وی گفت : طرح دو فوریتی حفظ کارت سوخت ، طرح جدیدی است که باید مراحل قانونی آن طی شود .این طرح پس از اعلام وصول به کمیسیون انرژی ارجاع و پس از بررسی در کمیسیون مربوطه به صحن علنی خواهد آمد.