گفتوگو با مدير عامل شرکت بهمن ليزينگ

مهندس بهزاد قنبري متولد سال 1340، دانش آموخته کارشناسي ارشد حسابداري و داراي مدرک کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني است. همچنين فوق ليسانس مديريت صنايع را هم که در مقطع تدوين پايان نامه ناتمام مانده در روند تحصيلي خود دارد. سابقه 27 سال کار در بخش هاي مختلف و بيشتر با تمرکز در حوزه هاي مالي، طرح و برنامه و مهندسي صنايع و بازرگاني و حدود 18 سال سابقه تدريس دانشگاهي از جمله تجربيات  درخشان مهندس قنبري به شمار مي آيند. اين در حالي است که سابق مديريت در شرکت هاي ليزينگ آريادانا و ليزينگ بازنشستگان مشرق زمين (از شرکت هاي تابعه صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها) را قبل از شروع فعاليت در شرکت بهمن ليزينگ در کارنامه کاري خويش دارد. سابقه 8 ساله اش در حوزه ليزينگ و حضورش به عنوان مدير عامل شرکت بهمن ليزينگ طي چند سال اخير افتخاراتي را براي اين شرکت به همراه آورده است. جزء 200 شرکت برتر کشور از نظر حجم ريالي فروش در سال هاي 88، 89 و90، دومين شرکت برتر ليزينگ کشور و اولين شرکت ليزينگ در زمينه عرضه خودرو از جمله اين افتخارات به شمار مي‌آيند که مسير رو به رشد مسوليت پذيري اش در اين حوزه را به خوبي نمايان مي سازد. در يک ظهر گرم تابستاني در ماه مبارک رمضان به دفتر کار مهندس قنبري در خيابان وليعصر رفتيم و با استفاده از حسن خلق ايشان هر چه خواستيم راجع به خودشان و بهمن ليزينگ پرسيديم. مصاحبه ذيل حاصل پاسخ شان به سوالات ماست که در ادامه مي خوانيد: