جشنواره فروش رویای برفی محصولات پارس خودرو ویژه آذر 95 ادامه دارد

مدیر بازاریابی و پیشبرد فروش گروه خودروسازی سایپا از آغاز "جشنواره فروش رویای برفی محصولات پارس خودرو"خبر داد.