امروز: شنبه,2 تیر 1397
مفتاح رهنورد خبرخوان

تبلیغات

می خواهم سایت کرمانشاه را از ایران خودرو بخرم

کریستف کمارگفت : ماهی یک بار به ایران سفر می‌کنم و بر همه همکاری‌‌های دو جانبه با شریک ایرانی نظارت دارم.

آن چه صنعت خودرو را از نابودی نجات داد

بدون شك اگر اوضاع و احوال این مجموعه به مانند سال های نه چندان دور بود، فرانسوی ها هرگز حاضر نمی شدند 300 میلیون یورو پول نقد خود را هزینه كنند.

عملکرد پژو و رنو در دوران تحریم معیار نیست

یکی از نقاط مبهم قرارداد با خودروسازان خارجی در این چندساله الزامات اجرایی تمامی مفاد قرار داد است، مواردی مانند میزان داخلی سازی و صادرات از دسته مواردی هستند که در سال های اخیر با وجود نوشته شدن در قرار داد ها به آن عمل نشده و هیچ ضمانت اجرایی هم برای آن وجود ندارد. اما یک سوال اساسی نیز وجود دارد « ا توجه به جایگاه این خودروسازان در جهان، آیا خودروسازان الزامی برای ادامه همکاری با این شرکا دارند؟»