6 خودروی شاسی‌بلند محبوب زیر 100 میلیون در ایران کدامند

کراس‌اور یا شاسی‌بلندهای کوچک؛ این خودروها را هر چه بنامیم، امروزه اقبال خریداران به آن ها که مشخصه بارزشان ارتفاع بلندتر از خودروهای سواری...