فروش اقساطی محصولات ایران خودرو توسط لیزینگ فرهنگیان - آذر 95

فروش اقساطی محصولات ایران خودرو توسط لیزینگ فرهنگیان ویژه آذر 95 آغاز شد.