فروش فوری پراید (سایپا 131) - آذر 95

فروش فوری پراید (سایپا 131 SE) توسط گروه خودرو سازی سایپا آغاز شد.