امروز: شنبه,1 اردیبهشت 1397
مفتاح رهنورد خبرخوان

تبلیغات

ضمانت اجرا در قرارداد های خودرویی با کشورهای منطقه چیست

بسیاری از کشورهای منطقه سال ها بعد از ما وارد عرصه تولید خودرو شدند اما سهم فعلی ایشان با سهم صنعت خودروی ما قابل قیاس نیست و سهم سرمایه گذاری های خارجی در این فاصله بسیار پر رنگ تر است.

عملکرد پژو و رنو در دوران تحریم معیار نیست

یکی از نقاط مبهم قرارداد با خودروسازان خارجی در این چندساله الزامات اجرایی تمامی مفاد قرار داد است، مواردی مانند میزان داخلی سازی و صادرات از دسته مواردی هستند که در سال های اخیر با وجود نوشته شدن در قرار داد ها به آن عمل نشده و هیچ ضمانت اجرایی هم برای آن وجود ندارد. اما یک سوال اساسی نیز وجود دارد « ا توجه به جایگاه این خودروسازان در جهان، آیا خودروسازان الزامی برای ادامه همکاری با این شرکا دارند؟»